طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه savvy به فارسی savvy یعنی چه

savvy


)savvey(ادراک ،فهم ،فهميدن ،درک کردن ،زرنگ ودانا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها