طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saxicoline به فارسی saxicoline یعنی چه

saxicoline


)saxicolous(سنگ زى ،صخره زى ،جانور سنگ زى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها