طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه saying به فارسی saying یعنی چه

saying


گفته ،گفتار مشهور،پند،حکمت ،اظهار
قانون ـ فقه : حديث

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها