طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه scabby به فارسی scabby یعنی چه

scabby


دله دار،گردار،جرب دار،داراى خالهاى جرب مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها