طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه scalar product به فارسی scalar product یعنی چه

scalar product


حاصلضرب عددى
معمارى : حاصلضرب اسکالر
شيمى : ضرب نرده اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها