طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه scale of preferences به فارسی scale of preferences یعنی چه

scale of preferences


مقياس رجحانها
بازرگانى : مقياس برتريها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها