معنی و ترجمه کلمه scoot به فارسی scoot یعنی چه

scoot


بسرعت ومثل تير شهاب رفتن ،جستن ،سرعت داشتن ،ناگهان سرخوردن ،ليز خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها