معنی و ترجمه کلمه screening constant به فارسی screening constant یعنی چه

screening constant


شيمى : ثابت پوشش


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها