طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه scroll به فارسی scroll یعنی چه

scroll


پيچک ،نوشته يا فهرست طولانى ،طومار نوشتن ،کتيبه نوشتن ،ثبت کردن
کامپيوتر : مرور کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها