معنی و ترجمه کلمه scrum half(back) به فارسی scrum half(back) یعنی چه

scrum half(back)


بازيگر ميانى پشت خط تجمع( رگبى)
ورزش : بازيگر ميانى پشت خط تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها