معنی و ترجمه کلمه sculptress به فارسی sculptress یعنی چه

sculptress


)sculptor(مجسمه ساز،حجار،پيکر تراش ،تنديس گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها