معنی و ترجمه کلمه seasonal fluctuation به فارسی seasonal fluctuation یعنی چه

seasonal fluctuation


عمران : نوسانات فصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها