معنی و ترجمه کلمه seasoning klin به فارسی seasoning klin یعنی چه

seasoning klin


علوم مهندسى : کوره ويژه خشک کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها