معنی و ترجمه کلمه second wind به فارسی second wind یعنی چه

second wind


نفس دوم
ورزش : سازگارى ثانوى ،بازيابى وضع عادى تنفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها