طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه secondary markets به فارسی secondary markets یعنی چه

secondary markets


بازارهاى ثانوى
بازرگانى : بازارهاى فرعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها