معنی و ترجمه کلمه sedation به فارسی sedation یعنی چه

sedation


تسکين


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها