طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه self destroying به فارسی self destroying یعنی چه

self destroying


ماسوره خود ترکان
علوم نظامى : منفجر شونده خودکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها