معنی و ترجمه کلمه self expressive به فارسی self expressive یعنی چه

self expressive


خود بيانگر،پافشار در عقيده خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها