طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه self regulating به فارسی self regulating یعنی چه

self regulating


خود بخود تنظيم شونده
زيست شناسى : خودسامانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها