طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه self test به فارسی self test یعنی چه

self test


خودازمايى
علوم نظامى : ازمايش خودکار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها