معنی و ترجمه کلمه self test به فارسی self test یعنی چه

self test


خودازمايى
علوم نظامى : ازمايش خودکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها