معنی و ترجمه کلمه separate battalion به فارسی separate battalion یعنی چه

separate battalion


علوم نظامى : گردان مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها