طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sequential به فارسی sequential یعنی چه

sequential


مداوم ،دائمى ،پى در پى ،متوالى ،پى رفتى ،ترتيبى
کامپيوتر : ترتيبى
روانشناسى : زنجيره اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها