معنی و ترجمه کلمه service ammunition به فارسی service ammunition یعنی چه

service ammunition


مهمات جنگى
علوم نظامى : مهمات رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها