معنی و ترجمه کلمه service force به فارسی service force یعنی چه

service force


يکان خدمات
علوم نظامى : يکان خدماتى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها