معنی و ترجمه کلمه set position به فارسی set position یعنی چه

set position


ورزش : اماده در نقطه اغاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها