طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sheepfold به فارسی sheepfold یعنی چه

sheepfold


)sheepcote(اغل گوسفند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها