طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه shielded arc welding به فارسی shielded arc welding یعنی چه

shielded arc welding


علوم مهندسى : جوشکارى قوسى الکتريکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها