طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه shop lifter به فارسی shop lifter یعنی چه

shop lifter


دکان بر،دزد مشترى نما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها