طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه short line به فارسی short line یعنی چه

short line


محدوده تعيين شده براى فرودتوپ( درتنيس)
ورزش : محدوده تعيين شده براى فرودتوپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها