معنی و ترجمه کلمه shroff به فارسی shroff یعنی چه

shroff


صراف ،بانک دار،(در هند )عيارگير ضرابخانه ،صرافى کردن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها