معنی و ترجمه کلمه shut up به فارسی shut up یعنی چه

shut up


باعث وقفه در تکلم شدن ،خفه کردن ،(امر )خفه شو


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها