معنی و ترجمه کلمه shut up به فارسی shut up یعنی چه

shut up


باعث وقفه در تکلم شدن ،خفه کردن ،(امر )خفه شو


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها