معنی و ترجمه کلمه shuttered fuze به فارسی shuttered fuze یعنی چه

shuttered fuze


علوم نظامى : ماسوره منفجر شده يا عمل کرده قبل از موقع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها