طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sidelight به فارسی sidelight یعنی چه

sidelight


اطلاعات ضمنى وفرعى ،روشنايى غير مستقيم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها