معنی و ترجمه کلمه signal center به فارسی signal center یعنی چه

signal center


مرکز مخابرات ،مرکز ارتباطات
علوم نظامى : مرکز پيام

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها