طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه silent به فارسی silent یعنی چه

silent


خموش ،خاموش ،ساکت ،بيصدا،ارام ،صامت ،بيحرف
علوم نظامى : مشى غيرفعال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها