طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه similar به فارسی similar یعنی چه

similar


تالى ،شبيه ،مطابق ،همسان ،همانند،مشابه ،يکسان
عمران : مشابه
قانون ـ فقه : مثل ،شبيه
روانشناسى : مشابه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها