طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه simple minded به فارسی simple minded یعنی چه

simple minded


ساده دل ،ساده لوح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها