معنی و ترجمه کلمه simulant of به فارسی simulant of یعنی چه

simulant of


مانند شبيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها