طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sin of omission به فارسی sin of omission یعنی چه

sin of omission


گناه فروگذارى از انجام امرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها