طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sin به فارسی sin یعنی چه

sin


اثم ،ذنب ،عصيان ،بزه ،گناه ورزيدن ،معصيت کردن ،خطا کردن
قانون ـ فقه : معصيت ،بزه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها