معنی و ترجمه کلمه single-span deep-beam به فارسی single-span deep-beam یعنی چه

single-span deep-beam


عمران : تير تيغه يک دهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها