طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sinologist به فارسی sinologist یعنی چه

sinologist


)=sinologue(چين شناس ،ويژه گر فرهنگ وادبيات وتاريخ چين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها