معنی و ترجمه کلمه siren song به فارسی siren song یعنی چه

siren song


سرود دلفريب وافسونگرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها