طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه skelton به فارسی skelton یعنی چه

skelton


استخوان بندى
علوم مهندسى : کالبد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها