معنی و ترجمه کلمه ski به فارسی ski یعنی چه

ski


چوب اسکى ،اسکى کردن ،اسکى بازى کردن
ورزش : سرخوردن با اسکى روى برف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها