طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه skimmer به فارسی skimmer یعنی چه

skimmer


کفگير،الت سرشيرگيرى ،مطالعه کننده سطحى
علوم مهندسى : کفه گير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها