طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه skunk به فارسی skunk یعنی چه

skunk


(ج.ش ).راسوى متعفن امريکايى ،ادم بد رفتاريا پست ،شکست دادن ،فريفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها