معنی و ترجمه کلمه skyborne به فارسی skyborne یعنی چه

skyborne


هوا برد)airborne(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها