معنی و ترجمه کلمه slag به فارسی slag یعنی چه

slag


سرباره گرفتن ،کفه گرفتن ،شلاکه گرفتن ،سرباره ،شلاکه ،کفه ،تفاله اهنگدازى ،تفاله کوره هاى بلند،کف ،چرک ،درده ،خاکستر،گداز اتشفشانى ،فلز نيم سوخته ،مزخرف ،اشغال ،تفاله گرفتن از
علوم مهندسى : خاکستر
معمارى : روباره
زيست شناسى : تفاله


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها