طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه slant plane به فارسی slant plane یعنی چه

slant plane


صفحه مسير هدف( صفحه اى که حاوى خط مسير هدف و محور مرکزى لوله توپ باشد)
علوم نظامى : صفحه مسير هدف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها